Nepoužívat POST požadavky na běžné úkony (typu \"zobrazení\"). Například i jednoduché přepnutí domény odešle synchronní POST - a pak nefunguje reload stránky. POST pouze pro požadavky manipulující s daty.

← zpátky na seznam

Doplňující informace

VPS Centrum používá skripty pro přepínání pohledu

Nápady a diskuze k funkci

Napište nám, jak plánujete funkci používat – v jakém kontextu ji využijete, součástí jakého procesu bude, co tím získáte a proč je pro vás důležitá. Lepší vhled do vašich potřeb zrychlí vývoj a zvýší pravděpodobnost realizace. Dotazy na termín nám prosím nepokládejte. Děkujeme.