Pojmenování serveru - Aktuálně vidíme identifikátory a poznámku jako tooltip. Bylo by super, kdyby vedle identifikátoru bylo nové pole, které by umožnilo reálně pojmenování, například Klient1, Projekt2 atp..

← zpátky na seznam

Nápady a diskuze k funkci

Napište nám, jak plánujete funkci používat – v jakém kontextu ji využijete, součástí jakého procesu bude, co tím získáte a proč je pro vás důležitá. Lepší vhled do vašich potřeb zrychlí vývoj a zvýší pravděpodobnost realizace. Dotazy na termín nám prosím nepokládejte. Děkujeme.