Jak povolit nebo zakázat předinstalované funkce PHP na serveru

Už se vám někdy stalo, že jste na serveru chtěli spustit některou z funkcí PHP, ale nevěděli jste, jak na to? Pak je tento článek přesně pro vás.

Po instalaci serveru jsou na serveru k dispozici i funkce, které ve výchozím nastavení bývají z bezpečnostních důvodů zablokované. Případně jsou zablokované z důvodu neaktualizovaných funkcí či jsou momentálně nepotřebné.

Jsou to například funkce:

 • base64_decode,
 • exec,
 • fsockopen,
 • gzdeflate,
 • gzinflate,
 • gzuncompress,
 • putenv,
 • shell_exec,
 • socket_connect,
 • socket_create,
 • socket_last_error,
 • socket_read,
 • socket_select,
 • socket_set_nonblock,
 • socket_set_option,
 • socket_strerror.

Pro povolení některé funkce je zapotřebí jít do VPS Centra a do záložky „Nastavení“:

Následně se podívejte o něco níže, kde najdete sekci „Nastavení PHP“:

V sekci „Nastavení PHP“ najdete odkomentovaný řádek začínající „php_admin_value“ jako na příkladu zde. To, že řádek je odkomentovaný poznáme podle toho, že před ním chybí středník (;).

Následně smažte funkci, kterou chcete aktivovat a pak se přesuňte níže a uložte nové nastavení kliknutím na tlačítko „Uložit“.

Funkce je nyní povolená.

Jak PHP funkce zakázat?

Stačí znát správný název PHP funkce a namísto smazání z konfiguračního souboru naopak název přidáme. Po uložení souboru je do minuty funkce zakázaná.

PHP report o zapnutých a vypnutých funkcích

Podrobné informace o zapnutých a vypnutých funkcích můžete najít v VPS Centru v souboru PHP.info, který je dostupný přímo na serveru z menu: Nástroje > PHP info.

Jak povolit funkce které nejsou v konfigu

Stačí je do konfigu přidat. Na toto téma jsme napsali extra článek.

Pokročilejší nastavení

Doporučujeme nastudovat i článek ohledně optimalizace PHP ze strany serveru, kde se dozvíte spousty užitečných informacích o PHP a jak se serverem spolupracuje.

Pomohl Vám tento článek?

Podobné články