Co je Composer a jak ho nainstalovat správně

Composer je velmi šikovná programová utilita značně zjednodušující práci s knihovnami. Pomocí Composeru můžete například stahovat či aktualizovat knihovny nebo například kontrolovat jejich požadavky.

U nás je instalace velmi jednoduchá.

Instalace Composeru z repozitáře

Přihlaste se přes SSH a zadejte příkaz:

aptitude install composer

Pro ověření instalace pak jen Composer spusťte příkazem:

composer

Ten vypíše všechny atributy:

Musíme upozornit, že v repozitářích je starší verze Composeru, momentálně jde o verzi 2.0. Pro novější verzi doporučujeme jít na web Composeru.

Na stránkách stáhnete a spustíte uvedený skript:

#!/bin/sh

EXPECTED_CHECKSUM="$(php -r 'copy("https://composer.github.io/installer.sig", "php://stdout");')"
php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
ACTUAL_CHECKSUM="$(php -r "echo hash_file('sha384', 'composer-setup.php');")"

if [ "$EXPECTED_CHECKSUM" != "$ACTUAL_CHECKSUM" ]
then
    >&2 echo 'ERROR: Invalid installer checksum'
    rm composer-setup.php
    exit 1
fi

php composer-setup.php --quiet
RESULT=$?
rm composer-setup.php
exit $RESULT

Instalace skrze command line Linuxu

Druhou možností instalace je spustit oneline skript:

wget https://raw.githubusercontent.com/composer/getcomposer.org/76a7060ccb93902cd7576b67264ad91c8a2700e2/web/installer -O - -q | php -- --quiet

Pomohl vám tento článek?

Podobné články