Jak na migraci: Webové stránky

Uvidíte, že migrovat webovou stránku k novému poskytovateli hostingu zvládnete i vy sami.

Jedna z často řešených situací u nás ve Váš Hosting – jak přesunout web od původního k novému poskytovateli hostingu. Existuje několik způsobů, jak tuto akci provést:

  1. Skrze FTP přístup
  2. Skrze Midnight Commander
  3. Skrze SSH přístup na oba servery

Níže vám podrobně popíšeme, jak to u obou případů provést, krok za krokem.

1.) Přístup skrze FTP

O tom, jak se připojit na FTP, jsme napsali podrobný návod, ostatní mohou pokračovat rovnou v článku dál. Doporučujeme například pomocí programu WinSCP.

Takový přenos obvykle bývá pomalý a zdlouhavý. Weby často obsahují mnoho souborů. Proto počkejte, až se vše stáhne a až poté nahrávejte. Případně můžete celou složku zazipovat, což celý přenos o dost usnadní.

Ve WinSCP to provedete následovně:

Zazipování souboru ve WinSCP
Zazipování souboru ve WinSCP

Klikněte pravým tlačítkem na složku s webem – „www“. Poté dejte Souborové vlastní příkazy > ZaZIPovat a nahrát… napište název souboru, vyberte formátování a vše potvrďte. Během chvíle se objeví zazipovaný soubor, který můžete zkopírovat.

Můžete vybrat několik archivů
Můžete vybrat několik archivů

Pro unzip souboru můžete použít i webftp, kde soubor vyberete a můžete ho nechat zabalit.

Pomocí našeho webftp můžete soubory zabalit i rozbalit.
Pomocí našeho webftp můžete soubory zabalit i rozbalit.

Dalším krokem je pak export a import adresáře.

Export adresáře

Přihlaste se na FTP původního poskytovatele hostingu a zazipovanou webovou prezentaci (složku „www“) jednoduše přesuňte k sobě do počítače.

Levá strana: vaše PC, Pravá strana: původní poskytovatel hostingu
Levá strana: vaše PC, Pravá strana: původní poskytovatel hostingu

Import adresáře

Následně už stačí soubor z počítače (vlevo) přesunout na FTP k novému poskytovateli a je hotovo.

Levá strana: váš počítač, Pravá strana: nový poskytovatel hostingu
Levá strana: váš počítač, Pravá strana: nový poskytovatel hostingu

2.) Pomocí Midnight Commanderu

Na našich VPS je připravený průzkumník souborů Midnight Commander, ten dokáže rychle a jednoduše přenést obsah mezi servery. Připojte se na nový server pomocí SSH a zadejte příkaz:

“mc”
Na levé straně máte lokální úložiště a na pravé si můžeme zobrazit FTP na původním serveru
Na levé straně máte lokální úložiště a na pravé si můžeme zobrazit FTP na původním serveru

V horním menu vybereme “Right” a > FTP link.

Zadejte přihlašovací údaje ve formátu, jako zde na screenshotu (klávesa F1 vám ukáže podrobnější informace).

ftp://username:heslo@IP_serveru

ftp://username:heslo@IP_serveru

Poté stačí vybrat složku či soubory pomocí pravého tlačítka na myši a po stisknutí klávesy F5 se zobrazí následující okno:

Kde potvrďte cílovou destinaci a po potvrzení se soubory začnou převádět.

3.) Skrze SSH přístup na oba servery

Zde se můžete i inspirovat naším článkem, pokud nevíte, jak se připojit na SSH pomocí WinSCP.

Při migraci byste určitě měli vědět i jak zabalit nebo rozbalit soubor pomocí příkazové řádky.

(un)Zip pomocí SSH

“zip soubory.zip soubor1 soubor2”

> převede soubory 1 a 2 do zazipované složky soubory.zip

“zip -r slozky.zip slozka1”

> zazipuje celou složku1 do slozky.zip

“unzip jmenosouboru.zip”

> jednoduše soubor zase rozbalíte.

Můžete použít i jiné kompresní utility Linuxu, na které jste zvyklí.

Skrze SSH přístup – pouze na novém serveru

Připojte se přes SSH na FTP k původnímu poskytovateli. Teď převádějte onen zazipovaný soubor.

Pro připojení k FTP serveru začneme příkazem:

1. “ftp”

2. “open *IP adresa hostingu*"

3. “Zadáme FTP jméno”

4. “Zadáme heslo” + Enter

A jsme připojeni k FTP! Nyní k sobě stáhneme webovou prezentaci pomocí příkazu:

“get název_souboru"

Soubor se stáhne do složky, ze které jsme se na FTP přihlásili.

Přikládáme odkaz na užitečné příkazy na FTP. Možností je opravdu mnoho.

rsync je nejrychlejší, nejbezpečnější a nejméně pracný způsob, jak dostat data z původního serveru na nový.

Nejdříve na obou serverech prověřte, že je rsync nainstalovaný:

“which rsync”

> Zobrazí cestu, kde je rsync nainstalovaný, pokud ne, tak jej nainstalujte příkazem:

apt-get install rsync

Nyní se připojte na původní server, kde zadejte příkaz:

“rsync -v -e ssh /root/slozka/* root@IP-nový-server:/cilova-destinace”
V příkazu se připojujete na nový server, kde vyberete i cílovou destinaci. V tomto případě se složka převede do /root/rsyncdemo1.
V příkazu se připojujete na nový server, kde vyberete i cílovou destinaci. V tomto případě se složka převede do /root/rsyncdemo1.

Díky atributu -v uvidíte průběh migrace, pomocí specifikace -e můžete vybrat šifrovaný přenos souboru, díky SSH.

Čtení na závěr:

Pomohl Vám tento článek?

Podobné články