Zálohování na FTP

Zálohování není jen vytvoření kopie na jiném místě. Je nutné si být 100% jist, že jste zálohu schopni také obnovit. Z toho důvodu je vhodné pravidelně provádět i test obnovy. Pokud se chcete této činnosti zbavit, můžete to nechat na nás.

Pokud si chcete zálohování řešit sami, připravili jsme pro vás ve VPS Centru formulář, přes který jde nastavit zálohování na FTP nebo na Dropbox.

V této nápovědě si vysvětlíme, jak formulář správně nastavit a jak celý proces zálohy vlastně funguje.

FTP

FTP může být jakékoliv zařízení, které tento protokol podporuje. Může to být nějaká externí služba, může to být obyčejný NAS, jiný server, ale může to být dokonce i ten samý server ze kterého data zálohujete.

Pokud se rozhodnete zálohovat na tentýž server, nejedná se o zálohu. Na druhou stranu může občas programátorům jistit záda. V takovém případě si na server připojte novou doménu, vytvořte jí FTP účet a nastavte formulář, aby zálohoval tam.

Jak zálohování funguje

Server změří velikost zálohované domény (složky) a pokud je na disku minimálně stejně volného místa, zabalí jí do .zip souboru. Ten odešle na vzdálené uložiště a .zip ze serveru smaže. Někdy se může ale stát, že záloha na serveru zůstane. Například když při přenosu dojde k chybě. Takže je vhodné hlídat i to, aby se zálohy na serveru nehromadily.

Doména se vždy zálohuje znovu. Vždy se jedná o tzv. plnou zálohu.

Co je dobré vědět při nastavování formuláře

Historie záloh:

Zadává se počet dnů po které zůstává uložený archiv. Pokud např. zálohujete jednou týdně a nastavíte historie záloh na hodnotu 3, jste polovinu času bez zálohy. – Nejedná se tedy o počet verzí.

Dny zálohování:

Každý den znamená, že se parametr nebere v potaz.
Příklady:

  • Dny v měsíci – Každý den
  • Dny v týdnu – Ne
  • Zálohuje se každou neděli

 

  • Dny v měsíci – 1+9+30
  • Dny v týdnu – Ne
  • Zálohuje se v neděli, pokud neděle vychází na 1.,9. nebo 30. den v měsíci. Jiné neděle záloha neprobíhá.

 

  • Dny v měsíci 3+20
  • Dny v týdnu – Každý den
  • Zálohuje se každého 3. a 20. ať je jakýkoliv den v týdnu.

Adresář:

Je adresář, který se vytvoří na uložišti do kterého se budou ukládat .zip soubory.

Nejčastější chyby, proč záloha nejde vytvořit

Nedostatek místa:

Nedostatek místa na disku je nejčastější příčinou, proč nejde záloha vytvořit.
Velikost disku si můžete navyšovat sami ze Zákaznického centra.

Zkontrolovat velikost volného místa můžete také ze Sysinfa, které najdete pod volbou Nástroje / Stav serveru

Skvělého pomocníka na odhalení toho co místo zabírá najdete ve VPS Centru (Přehledy / Obsazení disku) Pro lepší přehlednost ve výchozím nastavení zobrazuje jen větší položky než 500 MB.

Využít můžete i SSH. Nejlépe pomocí příkazu du.

du -s -h /www/hosting/* (týká se pouze složky hosting ne celého serveru)

Tento příkaz nám řekne, kolik daná složka zabírá místo. Jak ale zjistit, kolik místa zabírají podsložky? Stačí na konec zadat /*.

Teď krásně vidíte, kolik zabírají jednotlivé složky, které se schovávají pod /www/hosting.

Neaktualizované statistiky:

Pokud místo uvolníte, aby mohla probíhat záloha, je třeba ještě údaje aktualizovat (Přehledy>Aktualizovat).

Práva na složce:

Pokud vytváříte složku pro zálohované .zip soubory, vytvářejte ji pod FTP účtem, který bude zálohovat. Někdy klienti vytvoří složku pod uživatelem root, který má vyšší práva a zálohovací FTP účet pak nemůže do ní zapisovat.

Jednoduchá, zato často velmi pomalá cesta, je pomocí WinSCP. Stačí se do aplikace přihlásit jako root (SFTP) a pravým tlačítkem vyvolat možnosti:

Problematice práv jsme věnovali celou nápovědu, tak se podívejte i tam…

Pomohl Vám tento článek?

Podobné články